ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب

  مقالات

    دسته های مقاله

  1 مقاله فرم های ارسال اطلاعات

  فرم سامانه پیامکی پارسیک

  3 مقاله نرم افزارهای پشتیبانی از راه دور

  نرم افزار انی‌دسک برای ویندوز

  نرم‌افزار انی‌دسک برای موبایل اندروید

  نرم‌افزار تراست ویور

  3 مقاله نرم‌افزارهای پایگاه داده

  نرم افزار موتور پایگاه داده (نسخه ۱۴ x۶۴)

  نرم افزار موتور پایگاه داده (نسخه 14 x86)

  نرم‌افزار موتور پایگاه داده (نسخه ۱۲)

  1 مقاله نرم‌افزارهای طراحی فاکتور

  نرم‌افزار استیمول سافت